DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

Bestyrelsens side

 

V I G T I G T

ANNONCER TIL

ALMU.DK (sponsorer)

 

web annoncer

30 x 43 mm

foto jpg  format

……………………..

husk link -  til deres hjemmesiden - hvis der er oprettet en

hjemmeside.

 

H J E M R E J S E

 

Mogens Saunning

23.nov retur 11.dec

Vivi Caspersen

18.nov - 2023

Bjarne Rauff

30.nov retur 11.jan

Finn B. Hansen

8.dec retur 8.feb

Dorrit Navntoft

18.dec retur 19.jan

 

 

Bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 klokken 11

 

Formanden bød velkommen til første møde i 2022 – 23.

 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Mogens, Dorrit, Bjarne og Vivi (som sekretær).

 

De første fire fredage var der et pænt fremmøde.

Køkkenet skulle åbne fredag den 7. oktober, men bliver desværre udsat til den 14. oktober.

 

Fremtidige arrangementer:

 

Petanque startede mandag den 30. oktober klokken 11

Pige klub starter den 10. oktober klokken 11

Vandreture starter den 12. oktober

Bridge starter 25. oktober

Bingo starter 27. oktober klokken 18 med spisning

 

Foredrag med Maria om arv og testamenter er også på tale

Ligeledes en vinaften og en sang aften samt dart turnering.

 

Regnskab:

Gennemgang af kontingentliste

Regnskab forelægges 1. november

 

Høstgudstjeneste 5. november på tærskepladsen

Julefrokost 27. november

 

Formanden afsluttede med at oplyse om datoen for næste møde som vil være 1. november klokken 11

sekretæren

 

 

INFO

 

RENGØRING

 

Elisa Jiménez

limpiezaelisa@

Hotmail.com

 

Tlf. 691

         656747

 

Køkkenet

 

Flemming og Gitte

+45 

2123 0546

 

 

 

.

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Bestyrelsens side

· Spansk online

 

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf