DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

Bestyrelsen

 

,,,

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Bestyrelsens side

· Spansk online

 

 

· Kirken øst for

· Malaga

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

 

Flemming

Morell

 

+45

2123 0546

Bestyrelses

medlem

 

Finn

B. Hansen

 

+45

5127 9949

Bestyrelses

medlem

 

Lars

B. N. Rauff

 

+45

6015 6654

Kasserer

 

Dorrit

Navntoft  

 

 

+45

2025 2657

 

04 Bibliotek

05 Billard

07 Bygninger

09 Film

19 Nøgleansvarlig

 

Formand

 

Mogens

Suanning

 

 

+45

4019 1884

 

 

 

 

 

Tegne foreningen udadtil i Samarbejde med bestyrelsen

 

03 Baren

10 Foredrag

12 Kirken

15 Lokalredaktør

13 Kurser

26 Vandreture

 

 

 

 

 

 

 

Næst

formand

 

Vivi

Caspersen

 

+45

4027 1055

 

 

01 Almu.dk

02 Bingo

08 Fester

11 Hobbyklub

14 Køkken

16 Loppemarked

17 Lotteri

22 Rengøring

 

 

Vivian

caspersen

@gmail.com