DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Tider Aktiviteter

· Velkommen

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Vivian Caspersen

 

 

B  I  L  L  A  R  D  T  I  D  E  R

UGEDAG

TELEFON

FRA

TIL

MANDAG

 

 

 

Carsten Pedersen

+45 2634 5572

11.00

13.00

TIRSDAG

 

 

 

ledig

 

12.00

14.00

ONSDAG

 

 

 

Ernst H. Hansen

+45 6133 1368

10.00

12.00

TORSDAG

 

 

 

Karin Hornbæk

+45 3020 3751

10.00

12.00

Kenneth Jørgensen

+45 3048 1010

12.00

14.00

SØNDAG

 

 

 

Ole Holst

+34 663 574 540

10.00

12.00

Leif Høxbroe

+34 658 649 760

12.00

14.00