DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

Petanque

Aktivitets-

Leder:

Ole Rigtrup

Tlf.: +45 2010 2380

ole.rigtrup@gmail.com

 

Steen Jørgensen

P e t a n q u e

 

Sæson 2024

Starter op igen

7. oktober

 

Hver mandag

Ved foreningen

Kl. 11.00 - 13.00

 

Bare mød op

 alle er velkommen og vi

har kugler til låns. Sig det

dog først til undertegnede

 

Hilsen

Ole

· Forsiden

· Velkommen

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktivitetsledere

· Spansk online

· Kirken Øst

   Kalender 2024

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Spil aften kl. 17

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Biludlejning/taxi

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

· EU

· USA

· Valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.