DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

VANDRETURE/
ONSDAGSTURE

1

 

 

Vi mødes kl. 11.00 på markedspladsen i den østlige ende.

Har I ikke bil, så er der normalt nogle,

som har plads til passagerer.

 

Det er kutyme (dem som har lyst), at passagerer betaler

”bilen” 3,00 pr. passager

for korte ture, og 6,00 for lange ture.

 

Turene gennemføres uanset vejret. I regnvejr eller værre, er

der en alternativ plan!

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Bestyrelsens side

· Spansk online

 

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket