DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

.

· Forsiden

E-mail

jwilfordt@gmail.com

 

.

EU - 27 medlemmer / 20 lande har fælles valuta

1) Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

2) Gruppen for Det progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

3) Renew Europe Group

4) Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

5) De Europæiske Konservative og Reformister

6) Gruppen Identitet og Demokrati

7) Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Europadagen afholdes hvert år den 9. maj for at fejre fred og sammenhold i Europa og markere årsdagen for undertegnelsen af Schuman  erklæringen fra 1950 (fransk udenrigsminister). Europadagen fejres med historien om musikstykket “Ode an die Freude” fra Beethovens 9. symfoni. Siden 1972 har præludiet til ”Ode an die Freude” fra Beethovens 9. symfoni fungeret som Europa-hymne, og den bliver brugt af både EU og Europarådet. Ludwig van Beethoven blev født 16. december 1770 i Bonn og døde 26. marts 1827. Han var en tysk komponist og pianist. Han er en af de betydeligste tyske komponister og den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af tysk kompositionsmusik efter 1800. Som 30 årig måtte Ludwig søge hjælp til sit stigende høreproblem. Som herefter kun blev værre. Hans mest kendte kompositioner er ni symfonier, fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 strygekvartetter. Han komponerede desuden kammermusik, korværker (herunder Missa Solemnis) og sange.

 

9 Symfoni nr. 9 i d-mol, “An die Freude
Opus 125: 4 SATS Denne symfoni, Beethovens sidste, var juvelen i hans krone. Den stod for et nyt musikalsk koncept — kor og solister anvendes i den  symfoniske palet.  Den nu døve komponist fik stående ovationer ved uropførelsen.   Man havde aldrig før hørt noget, der lignede denne symfoni. Værkets tyngde var så umådelig. at den slyngede musikken ind i nye verdener. Ved at
forene musik og poesi, orkester og kor,  formidler Beethoven dette yderst direkte
følelsesudtryk som giver stemme til hans ideer om samhørigheden mellem mennesker,

 

23 lande er medlem af NATO. NATO består af 32 lande. (INCL SVERIGE)

Øvrige medlemmer af NATO er Albanien/Canada/Island/Storbritannien

/Tyrkiet/Montenegro/Norge/Nordmakedonien/USA