DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

 

 

· Kirken øst for

· Malaga

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv til

hjemmesiden

v/Vivian Caspersen

 

 

 

 

Supporter

Johnny Wilfordt

.

Velkommen til DSS Almuñecar

KÆRE MEDLEMMER

 

Januar 2021

 

 

Bestyrelsen har haft svære betingelser, men de er ikke anderledes end dem som i har været underlagt.

 

2020 er et år, som vi hurtigt skal lægge bag os, da vi har ligget stille pga. Corona epidemien.

 

Året er gået, men med meget få medlemmer, som har været på besøg hernede, vi har manglet jer og tænkt mange tanker omkring hvad dette år 2020, skulle have bragt.

 

Der er sket meget store forandringer i lokalerne , som ikke helt er på plads og derfor ikke vil blive publiceret ud til jer, før de står total tilrettet.

 

 

Det er besluttet at år 2021 vil være kontingentfrit for de medlemmer som har betalt for år 2020.

Sponsorerne vil heller ikke blive opkrævet

sponsorater for året 2020.

 

Foreningens formue er således blevet lidt slankere, men de udgifter vi har afholdt i årets løb, er kun lidt renter, da de andre udgifter er nedbringelse af vores lån i lokalerne, og  investering i fornyelse samt foryngelse af lokalerne.

 

Nye toiletter, automatiske vandhaner og tilbehør i forbindelse med dette.

 

Generalforsamling som skal afholdes iht. foreningens love, kan desværre ikke gennemføres da der er et forsamlings forbud på max 4 personer, men vi er og bliver ikke beslutningsdygtige, uanset hvilke tiltag der kunne gøres.

 

Bestyrelsen fortsætter frem til vi muligvis, kan afholde en ekstraordinær generalforsamling, som måske først vil blive den ordinære generalforsamling i 2022.

 

Bank problemer har også gjort det vanskeligt at færdiggøre årets resultat, de har misset alle oplysninger, så der ikke kan trækkes penge ud derfra, men heldigvis betales vore faste udgifter stadig, og vores om forandringer klares med lidt hjælp i kredsen.

 

Resultatopgørelse og Budget, vil blive fremsendt, når det er blevet færdigt.

 

Bedste hilsen og pas godt på jer selv, indtil vi kan mødes og ses igen.

 

f/ bestyrelsen

Mogens Suanning