DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Bestyrelsens side

· Spansk online

 

 

 

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Dart kl 12:30

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Velkommen til DSS Almuñecar

Fredagstræf er i fuld gang og der er mange der kommer hver fredag. Husk at betale dit kontingent for året 2023. Det kan ske i foreningen om fredagen. Husk! Såfremt du ikke ønsker længere at være medlem af foreningen,  er det vigtigt at du huske at melde dig ud. Ønsker du at købe et klippekort for dig personlig - Pris ( 10 besøg for 35,- )  skal du først have meldt dig ud af foreningen. Har du været medlem, men ikke har meldt dig ud, kan du ikke købe et klippekort.

NY AKTIVITET

D A R T

HVER MANDAG

KL 12:30

I FORENINGEN

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2022

til afholdelse

BEMÆRK DATOEN!

MANDAG DEN 13. februar 2023 kl.10.00

I foreningens lokaler

DAGSORDEN :

Velkomst.

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af regnskabet for året 2022

Afslutning.

 

Ekstraordinær generalforsamling 2022

afholdes mandag den 13. februar 2023

I foreningens lokaler.

 

DAGSORDEN:

Velkomst.

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere

Forelæggelse og godkendelse af budget for året 2023

Fastsættelse af kontingent for 2024

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisorer.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Afslutning.

 

Husk at kontingentet skal være betalt

senest 1. februar 2023

 

NB. 1. februar er sidste dag for udmeldelse

ellers vil man være kontingent pligtig for året 2023

Har du været medlem, kan du først købe et

Klippekort, når du rettidigt har meldt dig ud

 

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

15 dage før generalforsamlingen.

 

På valg er:      Mogens Suanning                      Modtager ikke genvalg

                       Bjarne Rauff                                 Modtager genvalg

                       Flemming Morell                         Modtager genvalg

 

                                 Kandidatforslag: Skal være bestyrelsen i hænde:

                         Senest 24 timer før

                                 generalforsamlingens afholdelse.

 

Den nye bestyrelse skal bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer.

                                     

FULDMAGT (klik her - til print selv) 

til afgivelse af din brev stemme!

(kopi af fulmagt kan også afhentes i foreningen)

 

På bestyrelsens vegne

 Almuñécar den 21. januar 2023