DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Forsiden

· Foreningen

· General-

· forsamlinger

· Bestyrelsen

· Aktivitets-

· Ansvarlige &

· Ledere

· Kirken øst for

· Malaga

 

· M A N D A G

· Damemotion

· Billard IV

· Petanque

· Hobby hold

· Foredrag

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Billard V

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Billard for piger

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

· L Ø R D A G

· Billard I

 

· S Ø N D A G

· Billard II

· Billard III

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· L i n k s

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Johnny Wilfordt

 

Velkommen til DSS Almuñecar

Centro    Idea

Mijas

.

Tekstboks: John Goth   
696 685 083

 Ejendomsmægler

Lørdag 20. januar 2018

Klokken 12  - 14

Loppemarked i foreningen

Kom og gør en god handel

Nogle af effekterne vil der blive afholdt auktion over

Baren vil være åben

 

 

Torsdag 1. februar 2018

kl. 17:00

 

B I N G O

 

Tilmelding på fredagstræf

Mulighed for

Fællesspisning 10,- euro

Ordinær generalforsamling

2017

Søndag den 4. februar 2018

kl. 11.00

i foreningens lokaler.

 

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet for 2017

4. Afslutning

 

Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, er

der en kort pause, derefter indkaldes til:

 

Ekstraordinær generalforsamling 2017 afholdes søndag den 4. februar 2018 i foreningens lokaler.

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Forelæggelse og godkendelse af budget for år 2018

3. Fastsættelse af kontingent 2019

4. Godkendelse af aktivitetsplan

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

9. Afslutning

 

Husk at kontingentet skal være betalt senest

fredag den 2. februar 2018, såfremt deltagelse ønskes.

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

På valg er:

 

Jes Andresen              modtager ikke genvalg

Ulla Juul Madsen         modtager ikke genvalg

Mogens Madsen           modtager ikke genvalg

 

Revisor

Jørgen Nørfort           modtager ikke genvalg

 

Kandidatforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen afholdelse.

På bestyrelsens vegne.

 

Mogens Madsen

Almuñecar, den 3. januar 2018

13. marts

klokken

18:30