DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Velkommen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Bestyrelsens side

 

 

· Kirken øst for

· Malaga

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Biblioteket

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Velkommen til DSS Almuñecar

3. stik kan du få i Spanien - Henvend dig på


Centro de salud Almuñécar - Junta de Andalucia

Husk at medbringe

KOPI PAS

KOPI BLÅT SYGESIKRING

KOPI VACINACION DK

UDFYLDT SKEMA (BLANKET)

SE SKEMA HER..  COVID19 ATTEST

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021

til afholdelse

SØNDAG DEN 6. FEBRUAR 2022  kl.10.00

 

I foreningens lokaler

 

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere.

Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskabet

for året 2020-21

Afslutning.

.

Ekstraordinær generalforsamling 2022

afholdes Søndag d.6 februar. 2022

I foreningens lokaler.

 

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

 

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere

Forelæggelse og godkendelse af budget for året 2022

Fastsættelse af kontingent for 2023

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Afslutning.

 

Husk kontingentet skal være betalt

senest  d. 1 februar såfremt deltagelse ønskes.

 

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

 

På valg er:  Vivi Caspersen         Modtager genvalg.

                     Frank Strøjer :         Modtager ikke genvalg.

              

Revisor Ernst Hansen:                  Modtager ikke genvalg.

Revisor Stella Graff:                        Modtager ikke genvalg.

                   

 Kandidatforslag: skal være bestyrelsen i hænde:  

 Den nye bestyrelse skal bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer.

 

senest 24 timer før

 

                     generalforsamlingen afholdelse.

 

P/Bestyrelsens vegne

Mogens Suanning

 Almuñécar den 13 januar 2022

 

Opstiller til valg på generalforsamlingen 2022

 

FULDMAGT (klik her-til print selv)

til afgivelse af din stemme

(kopi af fulmagt kan også afhentes i foreningen)

Finn B. Hansen     medlem nr.       7313

Lars B. N Rauff     medlem nr.       7364

Dorrit Navntoft      medlem nr.       7276

Jacques Borggild medlem nr.        7326

Flemming morell  medlem nr.        7191

Info: 14/1-2022.

                                               

        NED PÅ C.D. SALUD

1)     Fremmøde du får et stykke papir

        med reservation af stik/sted/dato

2)     Fremmøde på dato for stik/sted

3)     Fremmøde for print af attest /salud

       

        Fremmøde hos egen dansk

        læge for indførelse af stik i

        DANSK CORONAPAS

        (Det skulle være muligt at sende      

        en kopi af det spanske 3. stik

        til din egen læge i DK) som kan  

        indføre det i sundhed.dk (coronapas)

        Aftal det med din egen læge.