DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Tider Aktiviteter

· Velkommen til nye medlemmer

· Kirken øst for Malaga

 

 

· Foredrag

· Billard

· OBS: Aktivitets - Tider og aflysninger, der er indsat på hjemmesiden er gældende

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Johnny Wilfordt

 

.

Velkommen til DSS Almuñecar

Ordinær generalforsamling

2018 afholdes

søndag d. 3 februar. 2019

I foreningens lokaler. kl.11,00

 

DAGSORDEN:

Velkomst.

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af regnskabet for året 2018

Afslutning.

.

Ekstraordinær generalforsamling 2019 afholdes

Søndag d.3 februar. 2019 I foreningens lokaler.

DAGSORDEN:

Velkomst.

Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere

Forelæggelse og godkendelse af budget for året 2019

Fastsættelse af kontingent for 2019

Godkende aktivitetsplan.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Afslutning.

Husk kontingentet skal være betalt senest fredag d. 1 februar

Såfremt deltagelse ønskes.

 

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

 

På valg er: 

 

Vivi Caspersen :                 Modtager genvalg

Mogens Suanning:              Modtager genvalg

Hans Tønnesen:               Modtager ikke genvalg

Mikkel Michelsen:           Modtager ikke genvalg

 

Revisor. Jes Andreasen:   Modtager ikke genvalg

                    

Kandidatforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før generalforsamlingens afholdelse.

 

På bestyrelsens vegne

Mogens Suanning /

Almuñécar den 5 januar 2019